Ekodoradca

2019 Inwentaryzacja ogrzewania budynków

Szanowni Mieszkańcy !

Ekodoradca Gminy Ryglice informuje, że w miesiącach luty – kwiecień 2019 roku prowadzona jest inwentaryzacja ogrzewania budynków na terenie gminy.

 

Obowiązek ten wynika z zapisów Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego, przyjętego w dniu 23 stycznia 2017 r. uchwałą Nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego Na gminę nałożono obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji wszystkich źródeł ciepła. Otrzymujecie Państwo ankietę, w niej oprócz danych adresowych podajecie Państwo dane dotyczące budynku mieszkalnego, obecnie używanych źródeł ciepła, rodzaju i ilości zużytych paliw oraz dane dotyczące sposobu przygotowania ciepłej wody. Bardzo prosimy o rzetelne wypełnienie ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Miejskiego w Ryglicach osobiście do pokoju nr 9 lub 6, przesłanie pocztą lub przesłanie skanu drogą mailową na adres: ekodoradca.ryglice@onet.eu do końca marca bieżącego roku.

Wypełnienie ankiety jest obowiązkowe. Pozyskane dane posłużą do przygotowania bazy danych o źródłach ciepła wykorzystywanych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy. Mieszkańcy którzy nie wywiążą się z tego obowiązku będą mieli ograniczony dostęp do uczestnictwa w projektach realizowanych przez gminę, dotyczących ochrony powietrza.

Wszelkich informacji udziela Pani Beata Makarska –Ekodoradca, pod numerem telefonu: 14 644 36 16.

Jednocześnie informuję, że w roku 2019 nadal istnieje możliwość oddania do utylizacji materiałów zawierających azbest (eternit) z dachów lub pryzm. Dalsze informacje pod numerem telefonu 14 644 36 12.

 

 

 

Ankieta do wypełnienia

ANKIETA-do wypelnienia.odt (50.1 KiB)

 

.

 

 

 

 

Aktualności

Uchwała antysmogowa już obowiązuje

Od dnia 1 lipca 2017 roku w Małopolsce obowiązuje uchwała antysmogowa dla całego regionu. Oznacza to, że do jej przepisów muszą się dostosować wszyscy mieszkańcy województwa małopolskiego. Co w praktyce oznaczają wprowadzane przepisy? Sprawdź, co się zmieni. Obszerne informacje dostępne na stronie:

 

 

http://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa

 

 

Cały ten smog

Niskoemisyjne urządzenia grzewcze

Ankieta do wypełnienia

ANKIETA-do wypelnienia.odt (50.1 KiB)