Fundusze zewnętrzne

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Fundusze krajowe
Program Operacyjny Polska Cyfrowa