Nowe Studium

Szkoła świadomego planowania przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych” WND-POWR.02.19.00-00-KP04/15

 

Konsultacje społeczne w Zalasowej

 

Konsulatacje społczene w Ryglicach

 

Konsultacje społeczne w Lubczy

 

Wyłożenie do publicznego wglądu