Ukraina

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

 

                Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

                Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

 

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 

Informacje dla uchodźców z Ukrainy:

https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy

 

 

Informacje od Wojewody:

Wojewoda Małopolski utworzył Wojewódzki System Koordynacji Pomocy dla Ukrainy i zorganizował w każdym powiecie powiatowy magazyn pomoc (PMP). Właśnie tam przewożone będą dary dla Ukrainy – zarówno te gromadzone na poziomie gmin, jak i te zbierane przez organizacje czy po prostu zbiórki indywidualne.

 

Starostowie będą odpowiadali za zorganizowanie Powiatowych Magazynów Pomocy – odpowiednią segregację i kategoryzację produktów (według listy produktów, które powinny być przekazywane), pakowanie produktów na palety, funkcjonowanie PMP przez 24 h na dobę, przyjmowanie produktów, a także podział zebranych rzeczy na te przeznaczone dla Ukraińców przebywających na terenie Polski, jak i te, które będą przewożone na Ukrainę.

 

Za dystrybucję produktów odpowiadać będzie Państwowa Straż Pożarna. To strażacy będą organizować transport darów do składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, ewentualnie do organizacji pomocowych. Również PSP będzie na bieżąco zgłaszać gromadzone produkty do bazy RARS.

 

Specjalna infolinia Wojewody Małopolskiego dla obywateli Ukrainy szukających schronienia w Małopolsce:
12 210 20 02

 

Infolinia Urzędu Miejskiego w Ryglicach:

14 6443627

 

Dysponujesz autobusem, busem, samochodem ciężarowym i chcesz pomóc w transporcie?
Napisz na adres transport.ukraina@muw.pl

 

Chcesz udostępnić pokój, mieszkanie lub dom uchodźcom z Ukrainy?
Napisz na adres ukraina@muw.pl

 

 

Przyjmowanie dzieci i młodzieży z Ukrainy do szkół w Polsce:

 

Przyjmowanie dzieci i młodzieży z Ukrainy do szkół w Polsce:

pismodotprzyjmowaniacudzoziemcow.pdf (217.4 KiB)

Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy

 

2022-02-27

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych ani martwić się o formalności. Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców / urzędach wojewódzkich / placówkach Straży Granicznej. To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność.

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu (noclegu) w Polsce, mogą udać się do punktu recepcyjnego. Otrzymają tam informacje na temat pobytu w Polsce, posiłek, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek oraz zostanie im wskazane tymczasowe zakwaterowanie. Wszyscy mają dostęp do bezpłatnej opieki medycznej i polskiej służby zdrowia.

Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce nie muszą wyjeżdżać z kraju w przypadku utraty ważności dokumentów pobytowych. Oni także nie muszą obawiać się o legalność swojego dalszego pobytu.

Wojewoda nie wydaje zaświadczeń ani nie umieszcza specjalnych stempli w paszporcie dla uchodźców wojennych, które potwierdzają ich legalny pobyt.

Aktualne informacje dla obywateli Ukrainy są dostępne na stronie ua.gov.pl.

***

Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України

Особам, які втікають з України від збройного конфлікту, не треба реєструватися у пунктах прийому біженців – рецепційних центрах, а також думати про те, як полагодити формальності. Усім особам, які – втікаючи з України – шукають прихистку в Польщі – не треба побоюватися, якщо йдеться про їх легальне перебування на території РП. Найближчими днями не треба також подавати жодних клопотань до: Управління у справах іноземців / Воєводських управлінь/ Прикордонної служби у пунктах перетину кордону. Те ж стосується громадян України, які проживають у Польщі деякий час, але їхні документи, на підставі яких дозволено проживання, вже недійсні.

Усі особи, які втікають з України від збройного конфлікту і не мають гарантованого місця перебування (місця на ночівлю) у Польщі, можуть звернутися до рецепційного центру. Там вони одержать: інформацію щодо перебування у Польщі; їжу; основну медичну допомогу; місце для відпочинку. Потім їм буде повідомлено про те, де їх тимчасово поселять. Усі біженці з України мають доступ до безкоштовної медичної допомоги та польських лікарів.

Громадянам України, які зараз перебувають в Польщі, не треба покидати нашу країну. Йдеться про тих, чиї документи, що дають право на перебування і проживання, вже недійсні. Ці громадяни України також не повинні побоюватися, що їхнє перебування та проживання у Польщі вважатиметься нелегальним.

З актуальними інформаціями для громадян України можна ознайомитися на сайті: ua.gov.pl.

***

Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine
 
All persons fleeing from Ukraine from the armed conflict do not need to register or worry about formalities at reception points. All persons fleeing Ukraine, seeking refuge in Poland, do not need to worry about the legality of their stay. There is also no need to submit any applications at the Office for Foreigners/voivodship offices / Border Guard posts in the coming days. The same applies to Ukrainian citizens staying in Poland whose residence permits have expired.
 

All persons fleeing from Ukraine from the armed conflict, who do not have an assured stay (accommodation) in Poland, may go to the reception point. They will receive information about their stay in Poland, a meal, basic medical care and a place to rest; temporary accommodation will be indicated to them. All of them are provided access to free medical care and Polish health services.

Ukrainian citizens staying in Poland do not have to leave if their residence permits expire. They also do not have to worry about the legality of their further stay.  Up-to-date information for citizens of Ukraine is available on the website ua.gov.pl.

Przedstawiając powyższe uprzejmie prosimy Państwa o dementowanie nieprawdziwych informacji, iż Wojewoda wydaje zaświadczenia lub umieszcza specjalne stemple w paszporcie dla uchodźców wojennych, które potwierdzają ich legalny pobyt.

Mając na uwadze dobro obywateli Ukrainy, uciekających przed konfliktem zbrojnym prosimy o rozpowszechnienie powyższych informacji. W obecnej trudnej i złożonej sytuacji musimy dołożyć wszelkich starań, aby nasi goście czuli się w Polsce bezpiecznie.

 

2022.03.04

Informacje dla uchodźców:

Informacje dla głuchych

Pomoc Ukraina GLUSI.pdf (209.9 KiB)


Rynek pracy dla Ukrainy:

https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie informuje, że stronie internetowej
tutejszego Urzędu https://tarnow.praca.gov.pl/ zamieszczono opracowaną
przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zakładkę adresowaną
do uchodźców z Ukrainy o nazwie RYNEK PRACY – POMOC DLAUKRAINY
HTTPS://PSZ.PRACA.GOV.PL/POMOCDLAUKRAINY. Zakładka zawiera trzy bloki
informacyjne:

1) rynek pracy w Polsce,
2) pomoc w innych obszarach,
3) rynek pracy w Unii Europejskiej.

Zakładka jest dostępna W WERSJI JĘZYKOWEJ UKRAIŃSKIEJi będzie na
bieżąco aktualizowana.

2022.03.23 Informacja Wojewody Małopolskiego

Informacja Wojewody Malopolskiego.pdf (250.5 KiB)

PESEL, Profil Zaufany i aplikacja mObywatel dla obywateli Ukrainy - instrukcja dla użytkowników.

https://www.youtube.com/watch?v=gIvdLugsRwo

Wspólnie zadbajmy o rynek pracy

Materiał wideo:
https://www.youtube.com/watch?v=O_CNUWCmWmc

Informacja Starosty Tarnowskiego w sprawie szczepień cudzoziemców narodowości ukraińskiej przeciw Covid-19

informacja w sprawie szczepien.pdf (645.6 KiB)