Informacje Ogólne

Rekrutacja do „Postaw na Przyszłość. Postaw na Siebie”

Rekrutacja do „Postaw na Przyszłość. Postaw na Siebie”

Rekrutacja do „Postaw na Przyszłość. Postaw na Siebie”

W dniach 3-18 października 2022 odbywa się kolejna tura rekrutacji do projektu „Postaw na Przyszłość. Postaw na Siebie!”, prowadzonego przez firmę Interkadra Sp. z o.o.

W projekcie mogą wziąć udział osoby mieszkające lub pracujące na terenie woj. małopolskiego, które spełniają dodatkowo jedno z poniższych kryteriów:

  • osoby zostały zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika (od utraty pracy nie może upłynąć więcej niż 6 miesięcy),

  • pracownicy przewidziani do zwolnienia,

  • pracownicy zagrożeni zwolnieniem z pracy,

  • osoby odchodzące z rolnictwa.

 

W ramach projektu oferujemy:

  • bezpłatne SZKOLENIA ZAWODOWE (w ramach szkolenia Uczestnik dodatkowo otrzymuje stypendium szkoleniowe + zwrot kosztów dojazdu)

  • bezpłatne wsparcie Doradcy Zawodowego i Pośrednika Pracy


Udział w projekcie jest bezpłatny!

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie Projektu www.postawnasiebie.interkadra.pl

Zgłoszenia do udziału w projekcie będą przyjmowane dniach 3-18.10.2022 r. w biurze projektu przy ul. Wielicka 50, Kraków.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w projekcie.

 

Wróć