Informacje Ogólne

Spotkanie z przedsiębiorcami

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami tarnowskimi, które miało na celu zachęcić do inwestowania w Gminie Ryglice. Przedstawiłem im charakterystykę Naszej Gminy, dostępnych nieruchomości pod inwestycje oraz możliwości rozwoju różnego rodzaju działalności gospodarczych. Jeden z przedsiębiorców podjął już współpracę z Gminą Ryglice w zakresie zagospodarowania wolnego czasu naszym mieszkańcom wraz ze strzelnicą sportową. Rozmawialiśmy również o administrowaniu przyszłym blokiem mieszkalnym, który powstanie w Gminie Ryglice, jak również możliwości finansowania inwestycji z sektora bankowego. Przedsiębiorcy jednogłośnie uznali, że Gmina Ryglice ma ogromny potencjał rozwojowy, który przez ostatnie 30 lat nie został wykorzystany. Jednocześnie zadeklarowali, że widzą przestrzeń do rozwoju swoich działalności na terenie Naszej Gminy.

Wspólnie uznaliśmy, że będziemy organizować cykliczne spotkania raz w miesiącu, dopraszając inne podmioty.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

Wróć