Informacje Ogólne

Budżet obywatelski Gminy Ryglice.

Budżet obywatelski Gminy Ryglice.

Po raz kolejny w Gminie Ryglice podjęto decyzje o przekazaniu kwoty 350 tys zł. do bezpośredniej dyspozycji mieszkańców ramach budżetu obywatelskiego.


  Obecnie odbywają się spotkania informacyjne, na których tak jak poprzednio, można uzyskać wszystkie niezbędne informacje odnośnie zasad: składania wniosku, akceptacji formalnej projektów, głosowania. Już w zeszłym roku wspólnie wypracowaliśmy regulamin budżetu obywatelskiego, a szczególnie ważną kwestią stało się wsparcie mniejszych miejscowości.


Dlatego bieżąca edycja daje możliwość składania dwóch rodzajów projektów. Pierwszy to projekty ogólnogminne, o wartości do 100 tys. zł, które powinny obejmować swoim zakresem sprawy więcej niż jednej miejscowości. Wygrywa ten projekt który uzyska największa ilość głosów.
Drugi rodzaj projektów tzw. lokalny, o wartości do 25 tys. zł., może odnosić się wyłącznie do spraw jednej miejscowości lub grupy społecznej z jednej miejscowości. Wygrywa ten projekt który uzyska największe poparcie społeczne tzn. największą ilość głosów w stosunku do liczny mieszkańców danej miejscowości.  
Do 5 października można przygotowywać projekty i należy je złożyć w Urzędzie Miejskim w Ryglicach.  Po weryfikacji formalnej przeprowadzonej przez zespół konsultacyjny złożony z mieszkańców Gminy, radnych i urzędników, od 15 października rozpoczniemy  głosowanie, które odbywać się będzie na stronie internetowej współdecydujemy.pl. Głosuje się poprzez podanie numeru PESEL głosującego, którym może być każdy mieszkaniec Gminy, o ile ukończył 16 rok życia. Każdy może oddać jeden głos na projekt ogólnogminny i jeden na lokalny. Głosowanie trwa do 6 listopada.  


Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ryglicach w pok. nr 4 lub pod nr tel 14 6443 612. Zapraszamy do składania wniosków.  
                      

        
 Seweryn Gutkowski
 Sekretarz Gminy,

Regulamin Budżetu Obywatelskiego

Reg. BO 2016.docx (21.2 KiB)

.

.

Wróć