Informacje Ogólne

NOWE OSIEDLA W ZALASOWEJ

NOWE OSIEDLA W ZALASOWEJ  - Konsultacje społeczne w ramach opracowań studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ryglice.


W Zalasowej 21 stycznia br., odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami w związku z opracowaniem nowego studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego. Zaproszenie otrzymali wszyscy w formie ulotki pocztowej. Skomplikowane pojęcia urbanistyczno- prawne nie odstraszyły Zalasowian, którzy bardzo rzeczowo włączyli się w planowanie nowych dróg, osiedli i stref usług w swoje miejscowości.


Po krótkiej części informacyjnej wyjaśniającej czym jest studium i jakie mam znaczenie,  pierwsze z serii spotkań odpowiedziało m.in. na pytania jakiego rodzaju sąsiedztwa mieszkańcy nie życzyliby sobie w ogóle. W wyniku ankiet i dyskusji określono, że Zalasowa ma być miejscem wolnym od uciążliwych środowiskowo przedsiębiorstw takich np. jak spalarnie, wysypiska śmieci, wielkopowierzchniowe kurniki.


Natomiast powszechnie zgodzono się, że rozwój największej wsi w Gminie Ryglice ma iść w kierunku tworzenia sprzyjających warunków dla nowych osiedli mieszkaniowych. Zalasowa jest miejscem o nieprzeciętnych walorach krajobrazowych, a jednocześnie stosunkowo blisko Tarnowa i autostrady. Zapewniono tu usługi na dobrym poziomie w zakresie ochrony zdrowia, edukacji i kultury. Dostępność infrastruktury technicznej (gaz, wod.- kan., prąd) sukcesywnie poprawia się, co włącza obszar wsi we współczesne standardy cywilizacyjne. Dlatego Zalasowa stanowi atrakcyjne miejsce do życia dla obecnych jej mieszkańców i może stanowić ciekawą ofertę dla przyszłych.


Problemem, który został wspólnie zidentyfikowany jest brak nowych przestrzeni do zabudowy. Wzdłuż istniejącej sieci dróg w centrum w zasadzie pozostały nieliczne wolne działki . Zachowując dotychczasową dynamikę wydawania decyzji o warunkach zabudowy na poziomie ok. 40 szt. w ciągu roku, w Zalasowej w nieodległej przyszłości nie będzie interesujących lokalizacji dla młodych małżeństw.  Dlatego, żeby podtrzymać dobrą passe wsi już dziś należy określić kierunki rozwoju przestrzennego.

Trzy propozycje lokalizacji nowych osiedli wydają się szczególnie realistyczne. Pierwsza to połącznie ul. Tarnowskiej i drogi koło domu Państwa Lasków na Stawiskach. Stworzenie nowego wjazdu na ten przysiółek otworzy wiele terenów pod inwestycje, w obszarze który jest już wyposażony w podstawowe media.

Druga propozycja połgałaby na budowie drogi równoległej do ul. Kazimierza Wielkiego łączącej tą ulice z ul. Tuchowską na Przydolu. Cała dolina od „zakrętów” po ul. Tuchowską ze względu na swoje centralne położenie i uzbrojenie terenu, mogłaby nie tylko być wykorzystana jako nowe osiedle, ale także stanowić alternatywę dla głównej drogi do Ryglic, przynajmniej dla części mieszkańców. Zresztą proces zagospodarowania  tego miejsca już następuje jako druga lub nawet trzecia linia zabudowy od ul. Kazimierza Wielkiego.

Trzecie osiedle mogłoby powstać na Dolcach jako droga równoległa do ul. Mickiewicza. Jeżeli udałoby się wjechać między cmentarzem a lasem, przez Kozi Róg, przeciąć ul. Kochanowskiego i włączyć do istniejącej sieci dróg w okolicach ul. Ogrodowej tworząc za nią nowy zjazd do ul. Tarnowskiej, powstałaby mała obwodnica Zalasowej. Jednocześnie, zostałyby skomunikowane równe i dziś zupełnie puste tereny rolnicze, na których mogłaby powstać w zasadzie nowa wieś w zabudowie ulicowej z przestrzenią na usługi i nowe inwestycje. Nie bez znaczenia przy tym wariancie  jest także poprawa bezpieczeństwa. Ruch samochodowy wokół szkoły, centrum, ulic Tarnowskiej i Mickiewicza zmalałby w istotny sposób, ponieważ mieszkańcy wschodniej części gminy Ryglice, a także Jodłowej i Szerzyn, jeździli by do Tarnowa nową, krótszą drogą.

Wszystkie propozycje będą poddawane dalszym opracowaniom, niemniej odzwierciedlenie kierunków rozwoju wsi powinno znaleźć się już w nowoopracowywanym studium uwarunkowań przestrzennych.  

Seweryn Gutkowski
 Sekretarz Gminy

cz.1

cz.2

cz.3

cz.4

cz.4

Wróć