Informacje Ogólne

Konsultacje społeczne w związku z aktualizacją oferty kulturowej Gminy Ryglice

            20 Listopada br. w Spichlerzu odbyło się kolejne już spotkanie mieszkańców
w związku z aktualizacją oferty kulturowej Gminy Ryglice. W spotkaniu wzięli udział głównie przedstawiciele urzędu miejskiego na czele z Burmistrzem, rady miejskiej, dyrektorzy szkół, oraz pracownicy ośrodka kultury. Współorganizatorem, w związku z projektem „Partycypacja- zróbmy kolejny krok” była Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych w Krakowie reprezentowana przez Panią Barbarę Kazior.

            Konsultacje stanowiły kontynuację ubiegłorocznych warsztatów, w ramach których wypracowano nowe obszary działania w zakresie: oferty kulturalnej, wydarzeń, promocji
i form współpracy między ośrodkiem kultury, a innymi podmiotami zajmującymi się życiem kulturalnym naszej Gminy. Po zaprezentowaniu najważniejszych wniosków z poprzednich warsztatów, Pani dyrektor Teresa Lisak przedstawiła bieżącą ofertę działalności Ośrodka Kultury
w Ryglicach, a następnie przystąpiono do pracy w grupach.

Przedmiotem dyskusji było wypracowanie krótkiej  listy wydarzeń oraz ofert
w charakterze kulturalnym, które mogłyby być interesujące dla mieszkańców naszej gminy,
a których nie ma jeszcze w przestrzeni działań różnych  podmiotów zajmujących się tematyką. Następnie propozycje te zostaną poddane szerszym konsultacjom w formie głosowania.
W zakresie wydarzeń nowościami były:

1)      Turniej gier komputerowych

2)      Wypromowanie poprzez coroczne wydarzenie produktu lokalnego, który wcześniej został  wyłoniony w formie konkursu a następnie poddany głosowaniu mieszkańców

3)      Przegląd lub konkurs kabaretów w formie gawęd z zaangażowaniem społeczności lokalnej

4)      Wieczór regionalny dla turystów (np. w formie  prezentacji lokalnych obrzędów
lub wesela)

5)      Impreza plenerowa na Kokoczu wraz z ogniskiem i piosenkami

6)      Gminny przegląd młodych talentów

W zakresie nowych ofert kulturalnych zaproponowano poddanie pod głosowanie

       1)Warsztaty decupage

       2) Dyskusyjny klub filmowy i czytelnika

       3) Nauka języków obcych

       4) Grupa Nordic Walking

Wszystkie propozycje poddane będą  głosowaniu internetowemu, a te które zyskają najwięcej głosów wejdą do realizacji. Kolejnym etapem przygotowań będzie wyłonienie podmiotu odpowiedzialnego za wdrożenie w życie propozycji  mieszkańców i zorganizowanie grupy zainteresowanych. Być może ta forma konsultacji społecznych wejdzie na stałe do praktyki w zakresie badania potrzeb społecznych w obszarze kultury i czasu wolnego.

 

                                                                                                                      Seweryn Gutkowski

   Sekretarz Gminy

Raport z aktualizacji oferty kultury Gminy Ryglice

raport.docx (16.8 KiB)

 

 

 

 

 

 

NAGRANIA WIDEO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wróć