Informacje Urzędu Gminy

Projekty mieszkańców w budżecie obywatelskim Gminy Ryglice.

Projekty mieszkańców w budżecie obywatelskim Gminy Ryglice.

W tym roku po raz pierwszy w Gminie Ryglice podjęto decyzje o przekazaniu kwoty 350 tys zł. do bezpośredniej dyspozycji mieszkańców ramach budżetu obywatelskiego.

 

  Na warsztatach w czerwcu br. wspólnie wypracowaliśmy zasady regulaminu budżetu obywatelskiego, a następnie odbyły się spotkania informacyjne w niemal każdej z naszych miejscowości. Do każdego domu wysłano także ulotkę informacyjną czym jest budżet obywatelski i jak można składać wnioski oraz głosować.

 

 Przez okres wakacji przygotowywano projekty tak, aby ostatecznie do  4 września złożyć je w Urzędzie Miejskim w Ryglicach. Zgłoszono aż 14 propozycji,  których każda zawierała listę poparcia. Po weryfikacji formalnej przeprowadzonej przez zespól konsultacyjny złożony z mieszkańców Gminy, radnych i urzędników, od 16 września przystąpiono do głosowania. Głosowanie odbywa się na stronie internetowej współdecydujemy.pl prowadzonej przez Fundacje Miejsc i Ludzi Aktywnych w Krakowie, a weryfikowane jest poprzez podanie numeru PESEL głosującego, którym może być każdy mieszkaniec Gminy, o ile ukończył 16 rok życia. Głosowanie trwa do 11 października.

 

Projekty mieszkańców dotyczą bardzo różnych sfer życia lokalnego. Duża popularnością jako przedmiot wniosków cieszą się siłownie zewnętrzne i doposażenia placów zabaw. Jest też kompleksowy projekt zagospodarowania centrum Lubczy, chodnik w Woli Lubeckiej, projekt parku dydaktycznego w Ryglicach. Jednak obok projektów infrastrukturalnych do których też trzeba zaliczyć budowę monitoringu centrum wsi Zalasowa i Jonin, oraz zakup kruszywa na drogi gminne, znajdują się też ciekawe pomysły na zagospodarowania aktywności mieszkańców naszej Gminy m.in.: poprzez: szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, ćwiczenia fitness, zajęcia sportowe dla młodzieży i dzieci, rozwijanie działalności dziecięcego zespołu ludowego z Jonin.

 

Liczba pomysłów jest zaskakująco duża, a ich różnorodność świadczy o niezwykłym potencjale mieszkańców. Oznacza to również potrzebę rozwijania takich działań samorządu o charakterze partycypacyjnych jak budżet obywatelski. Mieszkańcy naszych miejscowości mają wyrobione zdanie na temat swoich potrzeb i potrafią to wyrażać. Już dziś widać m.in. po frekwencji w głosowaniu na poziomie 25 % (blisko 2,5 tys. osób), że kiedy publiczne plebiscyty dotyczą ich spraw chętnie angażują się i walczą o korzystny wynik.     

 

Seweryn Gutkowski
Sekretarz Gminy,
Koordynator projektu Budżetu Obywatelskiego w Gminie Ryglice

 

Wróć