Informacje Ogólne

WYNIKI GŁOSOWANIA NA PROJEKTY LOKALNE

WYNIKI GŁOSOWANIA NA PROJEKTY LOKALNE

WYNIKI GŁOSOWANIA NA PROJEKTY LOKALNE

W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017

 

Autorzy

Nazwa projektu

Wnioskowana kwota

Ilość głosów

Piotr Marcinek, Grzegorz Gawron, Jerzy Kumięga

Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Woli Lubeckiej

24 039.00

 

 

214

 

 

 

Tomasz Tulik , Marek Dudowicz, Marcin Bęben

 

Wymiana podłogi w remizie OSP Joniny

25 000.00

102

 

 

Stanisław Stanaszek, Andrzej Marcinek, Dorota Mazur

 

Bezpieczna droga dla pieszych

25 000.00

265

 

Stowarzyszenie Zalasowian

 

Wiato-altana na boisku przy ul. Sportowej”

25 000.00

273

 

 

Paweł Oleśkiewicz, Grzegorz Wojtanowski

 

Bistuszowa pamięta o swoich bohaterach

9 500.00

146

 

Andrzej Król , Adam Stańczyk

 

 

Uzupełnienie wyposażenia boiska sportowego w Uniszowej

 

11 200.00

 

145

 

Po dokonaniu weryfikacji numerów PESEL za nieważne uznano 63 głosy. Powodem nieważności głosów było głosowanie przez osoby nieuprawnione tj. spoza terenu Gminy Ryglice i poniżej 16 roku życia.

Na podstawie § 10 ust. 3 Regulaminu :

W odniesieniu do projektów lokalnych oblicza się liczbę głosów oddanych na poszczególne projekty w odniesieniu do liczby mieszkańców zameldowanych na dzień zakończenia głosowania w miejscowościach Gminy Ryglice.

Z proporcji liczby oddanych głosów i liczby mieszkańców danej miejscowości uzyskuje się procent poparcia społecznego dla projektu. Te projekty które uzyskają najwyższy procent poparcia społecznego projektu wygrywają i zostaną sfinansowane.

Lp

 

Liczba osób uprawnionych

Liczba głosów

% poparcia społecznego

1

Wola Lubecka

714

214

 

29,9

2

Joniny

677

102

 

15,0

3

Lubcza

1590

265

 

16,6

4

Zalasowa

2633

273

 

10,3

5

Bistuszowa

547

146

 

26,6

6

Uniszowa

232

145

 

62,5

 

W związku z powyższym, na podstawie głosowania oraz sumy kwot wnioskowanych, finansowanie w 2017r. otrzyma 5 projektów, które uzyskały najwyższy procent poparcia społecznego.

 

Seweryn Gutkowski

Sekretarz Gminy

Wróć