Informacje Ogólne

WYNIKI GŁOSOWANIA NA PROJEKTY OGÓLNOGMINNE

WYNIKI GŁOSOWANIA NA PROJEKTY OGÓLNOGMINNE

WYNIKI GŁOSOWANIA NA PROJEKTY OGÓLNOGMINNE

W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2017

 

lp

Autor

Nazwa projektu

Wnioskowana kwota

Ilość głosów

1

Karolina Mądel

 

Rozwijać się chcę mądrze i aktywnie

92 380.00

259

2

Adam Zieliński

 

Zakup kruszywa na drogi gminne

100 000.00

27

3

Wiesław Matug

 

Monitoring poprawiający bezpieczeństwo mieszkańców

94 085.61

194

4

Anna Mikrut

 

Wesołe jest życie seniora

44 200.00

199

5

Marek Stańczyk,

Krzysztof Krzywoń

 

Sport to zdorwie w każdym wieku

99 756.00

305

6

Jakub Nowak

 

Nasza Mała Ojczyzna - edukacja w zakresie dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego w aspekcie regionalnym

99 800.00

45

 

 

Po dokonaniu weryfikacji numerów PESEL za nieważne uznano 57 głosy. Powodem nieważności głosów było głosowanie przez osoby nieuprawnione tj. spoza terenu Gminy Ryglice i poniżej 16 roku życia.

Na podstawie wyników głosowania i wnioskowanych kwot finansowanie w 2017r. uzyskają 3 projekty, które uzyskały największa liczbę głosów.

 

 

Seweryn Gutkowski

Sekretarz Gminy

Wróć