Informacje Ogólne

ZAPROSZENIE - KIERUNKI ROZWOJU RYGLIC

W remizie OSP w Ryglicach 3 lutego 2017r. w piątek o godz. 18.00 odbędzie się kolejne spotkanie w związku z konsultacjami społecznymi w ramach aktualizacji studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryglice.

 

Tym razem zastanowimy się wspólnie nad kierunkami rozwoju samego miasta Ryglice. Postaramy się zidentyfikować problemy przestrzenne aktualnej zabudowy. Będziemy szukać rozwiązań wyznaczając nowe tereny inwestycyjne. A może należy lepiej zagospodarować już istniejące. Spróbujemy wypracować nowatorski sposób myślenia o kierunku rozwoju Ryglic.

 

Gdzie w pierwszej kolejności rozwijać sieć wodno–kanalizacyjną dla obecnych i przyszłych mieszańców? W jakim miejscu powinna znaleźć się strefa rekreacji dla miasta? Czy warto wyznaczać strefę przemysłową?
Co z nowymi lokalizacjami dla handlu i usług w Ryglicach? Budować nowe drogi czy modernizować już istniejące? Jakie jest tu miejsce turystyki?

Poruszymy powyższe kwestie i odpowiemy na pytanie jak powinny wyglądać Ryglice za 25 lat. Przysłowia mówią, że nawet najdłuższa droga zaczyna się od pierwszego kroku i my postaramy się go zrobić w oparciu o Państwa opinie. Projekt nowego studium wyznaczy kierunki rozwoju Twojej przestrzeni życia codziennego.

 

Zapraszam
Seweryn Gutkowski
Sekretarz Gminy Ryglice

Wróć