Informacje Ogólne

Zasady budżetu obywatelskiego w Gminie Ryglice na rok 2016r.

Zasady budżetu obywatelskiego w Gminie Ryglice na rok 2016r.

Prezentacja ze spotkania

Budzet Obywat Ryglice.pptx (118.8 KiB)

 

 

Projekt regulaminu przyszłorocznego budżetu obywatelskiego dla Gminy Ryglice opiera się na kilku zasadach. Ma to być przestrzeni do realizacji pomysłów mieszkańców w taki sposób, aby sami zgłaszali inicjatywy, a następnie głosowali która z nich jest najlepsza. W związku z tym bardzo ważnym etapem tworzenia budżetu obywatelskiego stały się wstępne konsultacje dotyczące jego regulaminu. Zależało nam, aby już u podstaw mieszkańcy, którzy mieli ochotę wziąć w tym udział, mogli wyrazić swoją opinie na temat przygotowanego projektu.    

 

Spotkanie odbyło się  2 czerwca w sali remizy OSP w Ryglicach. Po słowie wstępu Burmistrza Karasiewicza pierwsza część prezentowana była przez Panią Annę Jarzębską (Fundacja MILA z Krakowa)  i dotyczyła zasad ogólnych budżetu obywatelskiego oraz przykładów jego zastosowania w innych gminach. Druga część prezentacji dotyczyła natomiast rozwiązań jakie zostały przewidziane w projekcie regulaminu dla Gminy Ryglice. 

 

Jego zasadnicze założenia to budżet w wysokości 350 tys. zł. Projekt, jeżeli chodzi o wartość  musi mieścić się w granicach od 10 tys. zł do 100 tys. zł   oraz posiadać poparcie społeczne w postaci 30 podpisów mieszkańców gminy. Do zgłoszenia uprawniony jest każdy mieszkaniec Gminy Ryglice, który ukończył 16 rok życia. Od strony merytorycznej projekt powinien przede wszystkim być zgodny z prawem , oraz mieści się w zadaniach własnych gminy. Należy go zgłosić do 4 września br. na specjalnym formularzu, który zostanie udostępniony w Internecie, oraz przewidywać realizacje do końca 2016r.

 

Każdy projekt podlega będzie weryfikacji formalnej tzn. czy da się go wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Weryfikacji formalnej projektów dokonują wyznaczeni urzędnicy gminni pod kątem:

 

a) zgodności z prawem w szczególności: czy jest legalny, czy mieści się w zadaniach własnych gminy, czy jest zgodny z obowiązującą Strategią Miasta i planem zagospodarowania przestrzennego, W Z

b) obiektywnej możliwości realizacji w szczególności pod względem zrealizowania zadania w danym roku budżetowym,

c) realistyczności zaproponowanego budżetu projektu.

d) w przypadku projektów inwestycyjnych: możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach gminy środków na pokrycie ewentualnych kosztów dalszej eksploatacji / utrzymania inwestycji.

 

Jednocześnie, powołany zostaje Zespół Koordynujący w składzie 7 osobowym, który ma za zadanie uczestniczyć w planowaniu i prowadzeniu akcji informacyjnej dot. budżetu obywatelskiego na terenie Gm. Ryglice, koordynować weryfikację formalną zgłoszonych projektów, w tym kontaktować  się z wnioskodawcami w celu umożliwienia im poprawienia projektów, tak by spełniały wymogi określone w art. 5 pkt 2 oraz zatwierdza ostateczną listę zadań, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców, uczestniczyć w weryfikacji głosów mieszkańców oddanych poprzez portal www.wspoldecydujemy.pl, uczestniczyć w ewaluacji procesu wdrażania budżetu obywatelskiego i ewentualnie proponuje zmiany w przyszłorocznej procedurze.

 

Projekty, które przejdą pozytywnie weryfikacje formalną, wpisane zostaną na listę a następnie poddane pod głosowanie mieszkańców. Do udziału w głosowaniu upoważniony będzie każdy kto ma stały meldunek w Gminie Ryglice i ukończył 16 rok życia. Głosowanie będzie odbywać się będzie wyłącznie drogą internetowa w oparciu o podanie nr PESEL. Do dnia 11.10. 2015r.

 

 

Harmonogram prac w związku z wdrożeniem budżetu obywatelskiego w Gminie Ryglice:

  • Czerwiec –Lipiec:  spotkania informacyjne, promocja,  konsultacje, warsztaty, doradztwo indywidualne
  • 31.07. - 04.09 – składanie wniosków
  • do 15.09 – weryfikacja formalna
  • 15.09 – publikacja projektów
  • 15.09. – 11.10.  - głosowanie
  • 12.10.  - ogłoszenie zwycięskich wniosków

 

Wszyscy zainteresowani oraz osoby, które potrzebują dodatkowych wyjaśnień są zaproszone do pok.  nr 6 w Urzędzie Miejskim w Ryglicach , mailowo: gmina@ryglice.pl,  lub telefonicznie 14 6443 612.

 

Seweryn Gutkowski 

 

Sekretarz Gminy Ryglice

 

Wróć