Ważne adresy

 

Bezpieczeństwo:
Komenda Miejska Policji w Tarnowie: http://tarnow.policja.gov.pl
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie: http://www.straz.tarnow.pl

Ochrona zdrowia:
Zakłady Opieki Zdrowotnej 
Rehabilitacja
Apteki
Weterynaria

Kultura:
Ośrodek Kultury w Ryglicach
Gminna Biblioteka Publiczna w Ryglicach

Urzędy:
Urząd Miejski w Ryglicach : www.ryglice.pl
Starostwo Powiatowe w Tarnowie: www.powiat.tarnow.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie: www.up.tarnow.pl
Urząd Skarbowy w Tarnowie: www.us2.tarnow.pl
Sąd Okręgowy w Tarnowie: www.tarnow.so.gov.pl
Sąd Rejonowy w Tarnowie: www.tarnow.sr.gov.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych: www.zus.pl

Komunikacja:
Rozkłady jazdy