Informacje


W tym miejscu możemy uzyskać wiadomości na temat bezpośredniej współpracy samorządu z przedsiębiorcami. Odnajdziemy tu druki przydatne przy prowadzeniu działalności, aktualności, dane dotyczące możliwości korzystania z sal konferencyjnych i placówek bankowych.


Druki , wnioski, formularze do pobrania


Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  (CEIDG-1)
Instrukcja do wniosku CEIDG-1


Statystyki:
Statystyki dotyczące bezrobocia w regionie (http://www.up.tarnow.pl/index.html?grp=26&lang=pl)
Ludność gminy (Stan na 31 grudzień 2012r.)


Bistuszowa 687,
Joniny 826
Kowalowa 1022
Lubcza 1984
Ryglice 2902
Uniszowa 279
Wola Lubecka 853
Zalasowa 3224
Ogółem 11777


Banki w gminie Ryglice:


Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Ryglicach
ul. ks. J. Wyrwy 3,
33-160 Ryglice
Tel./Fax: 14 654 12 96


Punkt Obsługi Klienta w Zalasowej
ul. św. Walentego 1, Zalasowa
Tel. 14 654 32 55
Fax: 14 654 32 56


Filia w Lubczy
33-162 Lubcza 168
Tel. 14 654 27 88
Fax: 14 654 27 08


PKO Bank Polski S.A. Agencja w Ryglicach
ul. Podkarpacka 18,
33-160 Ryglice
Tel. 14 641 02 02