Ważne adresy

TELEFONY ALARMOWE
112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego
999 - Pogotowie Ratunkowe
998 - Straż Pożarna
997 - Pogotowie Policyjne
994 - Pogotowie Wodociągowe
992 - Pogotowie Gazowe
991 - Pogotowie Elektryczne
981 - Pogotowie Drogowe

 

URZĄD MIEJSKI W RYGLICACH
ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice
E-mail: gmina@ryglice.pl
Centrala: 14 654 10 19, 14 644 36 11
Fax: 14 654 10 54
BURMISTRZ, SEKRETARIAT BURMISTRZA
- Pokój nr 6
tel. 14 644 36 10
e-mail: gmina@ryglice.pl   
DZIENNIK PODAWCZY

- Pokój nr 03
tel. 14 6443629

WICEBURMISTRZ - Pokój nr 7
tel. 14 644 36 12
BIURO OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ

- Pokój nr 2
tel. 14 644 36 34
biurorady_ryglice@poczta.onet.pl

BUDOWNICTWO - Pokój nr 2
tel. 14 644 36 34
DROGOWNICTWO - Pokój nr 8
tel. 14 644 36 21
drogownictwo@ryglice.pl
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Pokój nr 14
tel. 14 644 36 27
OCHRONA ŚRODOWISKA - Pokój nr 14
tel. 14 644 36 27
SPRAWY WOJSKOWE, OBRONA CYWILNA - Pokój nr 14
tel. 14 644 36 27
FUNDUSZE UNIJNE - Pokój nr 9
tel. 14 644 36 16
GMINNA ADMINISTRACJA OŚWIATY - Pokój nr 13
tel. 14 644 36 15
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - Pokój nr 12
tel. 14 644 36 26
INWESTYCJE - Pokój nr 8
tel. 14 644 36 19
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Pokój nr 17
tel. 14 644 36 22
KSIĘGOWOŚĆ - Pokój nr 16
tel. 14 644 36 28, 14 644 36 18
PODATKI - Pokój nr 18
tel. 14 644 36 17
PROMOCJA - Pokój nr 06
tel. 14 644 36 30
e-mail: promocja@ryglice.pl
ROLNICTWO I LEŚNICTWO

- Pokój 04, 05 (parter)
tel. 14 644 36 45
e-mail: komunalny@ryglice.pl

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH - Pokój nr 18
tel. 14 644 36 17
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE

- Pokój nr 06 (Parter)
tel. 14 644 36 30

ODPADY KOMUNALNE, GOSPODARKA ŚMIECIOWA - Pokój 04, 05 (parter)
tel. 14 644 36 45
e-mail: komunalny@ryglice.pl
Zakład Gospodarki Komunalnej - Ul. Mickiewicza
tel. 14 699 58 13, 14 699 58 14
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - Pokój nr 14
tel. 14 644 36 27
INFORMATYK - Pokój nr 20
tel. 14 644 36 24

 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, INSTYTUCJE, STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE

Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach

Adres: ul. Mickiewicza 27, 33-160 Ryglice

NIP: 993-02-57-502

REGON: 852506079


Adresy E-mail:

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W RYGLICACH
ul. Ks. Jakuba Wyrwy 2, 33-160 Ryglice
Tel. 14 644 36 46, 14 644 36 48, 14 644 36 47(dyrektor)
Fax: 14 337 43 73
gopsryglice@poczta.onet.pl
www.ryglice.tarman.pl/gops
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W RYGLICACH
ul. Ks. Jakuba Wyrwy 2, 33-160 Ryglice
Tel. 14 654 10 27
E-mail: gbp_ryglice@op.pl
https://www.bibliotekaryglice.pl/
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
FILIA W LUBCZY
33-162 Lubcza 460
Tel. 14 654 35 12
bibliotekalubcza@onet.eu
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
FILIA W ZALASOWEJ
ul. Kościelna 3, 33-159 Zalasowa
Tel. 14 654 32 24
E-mail: bp.zalasowa@op.pl
SPÓŁKA KOMUNALNA DORZECZE BIAŁEJ (siedziba tymczasowa) 33-170 Tuchów, ul. Rynek 17
– II piętro
Tel./Fax: 14 621 05 62
biuro@dorzeczebialej.pl
www.dorzeczebialej.pl
POGÓRZAŃSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów
Tel. 14 652 44 04
pogostoro@interia.pl
URZĄD POCZTOWY
W RYGLICACH
ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice
Tel. 14 654 10 39
Czynne od 7.30 do 14.30
SĄD REJONOWY, WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH ul. Chopina, 33-170 Tuchów
Tel. 14 652 44 16
POWIATOWY URZĄD PRACY
W TARNOWIE
Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Ryglicach
ul. ks. Wyrwy 2, 33-160 Ryglice
- Pokój nr 7
Tel. 14 644 36 39
Godziny urzędowania:
w wyznaczone wtorki od 900 do 1400
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W RYGLICACH ul. Ks. J. Wyrwy 4, 33-160 Ryglice
Tel. 14 654 12 39
E-mail: sdsryglice@wp.pl
www.ryglice.tarman.pl/sds
PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO W LUBCZY 33-162 Lubcza 460
Tel. 14 654 27 94
placowkawsparcia_lubcza@interia.pl
CZASOPISMO „W PAŚMIE BRZANKI” ul. Ks. Jakuba Wyrwy 2, 33-160 Ryglice
STOWARZYSZENIE RODZICÓW
I OPIEKUNÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
"NASZE DZIECI"
ul. Piastowska 39, 33-159 Zalasowa
Tel./Fax: 14 654 30 57
E-mail: naszedzieci5@gmail.com
ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "BRONIEK I SETKIEWICZ" LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA W RYGLICACH
ul. Tarnowska  21, 33-160 Ryglice
Tel. 14 654 10 09
Fax: 14 654 18 01
Godziny przyjęć: dni powszednie od 7.00 do 18.00
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "BERGER I SAJDAK" SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY W ZALASOWEJ ul. Św. Walentego 9/2, 33-159 Zalasowa
Tel. 14 654 21 94
Godziny przyjęć: dni powszednie od 7.00 do 18.00
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "BERGER I SAJDAK" SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY W LUBCZY 33-162 Lubcza 451
Tel. 14 654 27 01
Godziny przyjęć: dni powszednie od 7.00 do 15.00APTEKI
APTEKA W RYGLICACH ul. Rynek 28, 33-160 Ryglice
Tel. 14 654 00 20
APTEKA ATENA W RYGLICACH ul. Rynek 10, 33-160 Ryglice
Tel. 14 642 64 86
APTEKA W ZALASOWEJ ul. Karpacka 20, 33-159 Zalasowa
Tel./Fax: 14 654 32 32
PUNKT APTECZNY W LUBCZY 33-162 Lubcza 460
Tel. 14 654 27 11SZKOŁY, GIMNAZJA, ZESPOŁY SZKÓŁ:
Publiczne Przedszkole
w Ryglicach
ul. 11 listopada 8, 33-160 Ryglice
Tel. 14 654 10 60
E-mail: ppryglice@interia.pl
www.przedszkoleryglice.pl
Szkoła Podstawowa
w Bistuszowej
Bistuszowa 82, 33-160 Ryglice
Tel./Fax: 14 654 00 77
E-mail: spbistuszowa@interia.pl
www.sp.bistuszowa.info
Szkoła Podstawowa w Joninach Joniny 3, 33-160 Ryglice
Tel./Fax:  14  654 14 95
E-mail: joniny@poczta.onet.pl
www.spjoniny.pl
Szkoła Podstawowa
w Kowalowej
33-161 Kowalowa 10
Tel./Fax: 14 654 14 99
spkowalowa@poczta.onet.pl
www.spkowalowa.pl
Szkoła Podstawowa w Ryglicach im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul.  Tarnowska 29,
33-160 Ryglice
Tel. 14 654 11 00, 14 654 10 18
Fax: 14 654 10 18 szkola_ryglice@poczta.onet.pl
www.spryglice.pl
Szkoła Podstawowa w Woli Lubeckiej Wola Lubecka 164,
33-162 Lubcza
Tel./Fax: 14 654 25 67
wolalubecka@pro.onet.pl
www.ryglice.tarman.pl/spwola
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zalasowej ul. Karpacka 21,
33-159 Zalasowa
Tel./Fax: 14 654 32 22
E-mail: spzalasowa@poczta.onet.pl
www.szkolazalasowa.pl
Zespół Szkół w Lubczy 33-162 Lubcza 51
Tel./Fax: 14 654 36 93
www.szkolalubcza.pl
   
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Czesława Majorka w Ryglicach ul. Tarnowska 23, 33-160 Ryglice
Tel./Fax: 14 654 10 08
E-mail: szkola@zspryglice.pl
www.zspryglice.pl

 

 

PARAFIE RZYMSKO–KATOLICKIE:
Parafia p.w. Niepokalanego Serca NMP w Kowalowej 33-161 Kowalowa 13
Tel. 14 654 14 97
kowalowa@diecezja.tarnow.pl
Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Lubczy 33-162 Lubcza 39
Tel. 14 654 27 04
janradzik@parafialubcza.pl
www.parafialubcza.pl
Parafia p.w. św. Katarzyny PM w Ryglicach ul. Ks. J. Wyrwy 6, 33-160 Ryglice
Tel. 14 654 10 17
E-mail: ryglice@diecezja.tarnow.pl
Parafia p.w. św. Jana Ewangelisty w Zalasowej ul. Kościelna 2, 33-159 Zalasowa
Tel. 14 654 20 08,
zalasowa@diecezja.tarnow.pl
www.zalasowa.diecezja.tarnow.pl

 

Stacje paliw
RYGLICE
33-160 Ryglice, Mickiewicza 11
Tel./Fax: 14 654 16 32
 
LUBCZA
33-162 Lubcza 210
Tel. 14 654 26 66
 
   
   Banki
BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W KRAKOWIE ODDZIAŁ W RYGLICACH ul. ks. J. Wyrwy 3,
33-160 Ryglice
Tel./Fax: 14 654 12 96 
BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W KRAKOWIE PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
W ZALASOWEJ
 
ul. św. Walentego 1, Zalasowa
Tel. 14 654 32 55
Fax: 14 654 32 56
BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W KRAKOWIE  FILIA W LUBCZY
33-162 Lubcza 168
Tel. 14 654 27 88
Fax: 14 654 27 08
 PKO BANK POLSKI S.A. AGENCJAW RYGLICACH  ul. Podkarpacka 18,
33-160 Ryglice
Tel. 14 641 02 02

 

TAXI
POSTÓJ TAKSÓWEK
Tel. 14 801 36 04