Praktyki w urzedzie

Burmistrz Ryglic oferuje możliwość odbycia bezpłatnych praktyk zawodowych w Urzędzie Miejskim w Ryglicach.
Jesteś uczniem szkoły ponadgimazjalnej lub studentem – marzysz o dobrej pracy – praktyki zawodowe w Urzędzie Miejskim w Ryglicach to dobry początek....
Burmistrz Ryglic oferuje możliwość odbycia bezpłatnych praktyk zawodowych
w Urzędzie Miejskim w Ryglicach w następujących referatach:

 

  • Administracyjnym,
  • Budżetu i finansów,
  • Inwestycyjnym
  • Promocji gminy


Od kandydatów oczekujemy:
zainteresowania tematyką pracy w jednostce samorządu terytorialnego, biegłej obsługi komputera, kserokopiarki, faxu, dobrej organizacji pracy, umiejętności pracy w zespole, komunikatywności
Osoby zainteresowane powinny złożyć w Urzędzie Miejskim w Ryglicach CV oraz wniosek z propozycją terminu odbycia praktyki. Prosimy również o wskazanie referatu, w którym praktyka miałaby się odbywać. Długość i zakres praktyk ustalane są w indywidualnym zakresie. Praktykant zostaje zakwalifikowany do odbycia praktyki na podstawie skierowania ze szkoły lub uczelni, porozumienia - umowy zawartej z uczelnią lub własnego wniosku o możliwość odbycia bezpłatnej praktyki. Praktyka może być odbywana w ciągu całego roku kalendarzowego. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozpoczęcia telefonicznie lub mailowo.
Wnioski o praktykę należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem na adres:


Urząd Miejski w Ryglicach
33-160 Ryglice
ul. Rynek 9
Sekretariat, p. 6
e-mail: gmina@ryglice.pl
tel. 14 644 36 35
do pobrania: wniosek o odbycie praktyki