Honorowy Obywatel Gminy Ryglice


Tytuł "Honorowego Obywatela Gminy Ryglice" przyznaje się osobom szczególnie zasłużonym w dziedzinach życia: społecznego, gospodarczego, politycznego, kultury i innych oraz za wkład w promocję Gminy.


Honorowe Obywatelstwo może być nadane obywatelom polskim, jak i cudzoziemcom nie zamieszkałym na terenie Gminy Ryglice.


Z wnioskiem o nadanie tytułu (zawierającym dane o kandydacie oraz określenie zasług uzasadniających jego wyróżnienie) mogą występować:


- Burmistrz Ryglic,
- stałe komisje Rady Miejskiej w Ryglicach,
- grupa co najmniej 4 radnych,
- organizacje społeczne działające na terenie Gminy.


Wniosek o nadanie Honorowego Obywatelstwa przedkładany jest Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Ryglicach.


Osobie wyróżnionej, Przewodniczący Rady Miejskiej wręcza Akt Nadania Tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Ryglice", który pozwala jej na używanie tego tytułu oraz uczestniczenie - na prawach honorowego gościa - we wszystkich sesjach rady oraz innych uroczystościach o charakterze gminnym.


Ewidencje osób wyróżnionych tytułem "Honorowy Obywatel Gminy Ryglice" prowadzi Biuro Rady Miejskiej w "Księdze Honorowych Obywateli Gminy Ryglice".

UCHWAŁA Nr XXIX/194/08
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 27 listopada 2008 roku
w sprawie zasad nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Ryglice”
…plik do pobrania...


HONOROWI OBYWATELE GMINY RYGLICE
W dniu 27 maja 2009r. w kościele parafialnym w Ryglicach miało miejsce nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Ryglice biskupowi Władysławowi Bobowskiemu.  Uroczystość połączona została z obchodami Dnia Patrona Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Ryglicach. Akt nadania oraz pamiątkową rzeźbę wręczyli Burmistrz Ryglic wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej.


BISKUP WŁADYSŁAW BOBOWSKI
ur. w miejscowości Tropie, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej. W 1957r. po wyświęceniu na kapłana, ówczesny biskup Jan Stepa skierował księdza Władysława Bobowskiego na stanowisko wikariusza w parafii w Ryglicach. Obecność duszpasterza w naszej miejscowości wywarła wpływ nie tylko na karierę biskupa, lecz również na całą społeczność lokalną. Podczas swojej posługi promuje on Ryglice, jako malowniczo położone miejsce, przyjazne każdemu człowiekowi.

 


Otrzymane wyróżnienia:
- Honorowy Obywatel Tarnowa
- wyróżniony Groszem Ziemskim TarnowskimPŁK JERZY PERTKIEWICZ
Na początku stycznia 2013 roku dr Jerzy Pertkiewicz otrzymał  Honorowe Obywatelstwo Gminy Ryglice. Uroczystość miała miejsce w zabytkowym spichlerzu w Ryglicach. Po odczytaniu uchwały Rady Gminy przez Przewodniczącego Grzegorza Wojtanowskiego dr Jerzy Pertkiewicz otrzymał Akt Nadania Honorowego Obywatelstwa z rąk Burmistrz Teresy Połoskiej. „Tym wyróżnieniem będę się najbardziej szczycił i przekażę go następnym pokoleniom” - powiedział podczas uroczystości Jerzy Pertkiewicz.


PUŁKOWNIK JERZY PERTKIEWICZ
ur. 25 lutego 1920 w Czortkowie, żołnierz kampanii wrześniowej i Armii Krajowej (pseudonim "Drzazga") który walczył w Batalionie Barbara na terenie gminy Ryglice, doktor farmacji, pułkownik w stanie spoczynku, harcmistrz i Harcerz Rzeczypospolitej, kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari. 
Przed wybuchem II wojny światowej otrzymał przydział mobilizacyjny do 29 Pułku Strzelców Kaniowskich, w którym w stopniu plutonowego podchorążego objął dowództwo plutonu strzeleckiego 4. kompanii 2. batalionu. Podczas kampanii wrześniowej 1939 walczył ze swoim pułkiem w rejonie Uniejowa, Łęczycy i Kutna oraz w bitwie nad Bzurą. Brał udział w konspiracyjnej odbudowie Pułku Strzelców Kaniowskich. Wysiedlony z Kalisza trafił wraz z rodziną do Tarnowa, gdzie 12 lutego 1940 przystąpił do miejscowej komórki Związku Walki Zbrojnej i przyjął pseudonim "Drzazga".
W aptece im. T.Kościuszki, którą objął w Tarnowie jego ojciec (również w konspiracji, ps. "Zbudowski"), Jerzy Pertkiewicz pracował jako laborant; jednocześnie miejsce to stanowiło konspiracyjny punkt kontaktowy i miejsce kolportażu prasy podziemnej. Ojciec i syn gromadzili też w swojej aptece, a następnie przekazywali do innych konspiracyjnych punktów, środki medyczne i opatrunki niezbędne w związku ze zbliżającą się akcją pod kryptonimem "Burza". Po jej rozpoczęciu Pertkiewicz trafił do 16 pułku piechoty Armii Krajowej, gdzie był dowódcą plutonu 3. kompanii strzeleckiej "Regina" w batalionie "Barbara". Latem i jesienią 1944 uczestniczył w operacjach partyzanckich w ramach akcji "Burza" (i w późniejszych działaniach na mniejszą skalę określanych kryptonimem "Deszcz") w obwodzie tarnowskim, walczył w okolicach wsi Dobrocin, Gilowa, Jamna, Joniny, Machowa, Podlesie, Polichty, Świniogóra, Ratówki, Rzepiennik Strzyżewski, Zalasowa, Żurowa.
Za zasługi wojenne odznaczony, oprócz Krzyża Srebrnego Virtuti Militari, m.in. Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem AK i Medalem za Warszawę, Medalem Wojska (czterokrotnie), Krzyżem Kampanii Wrześniowej przyznanym przez rząd emigracyjny RP, a także przyznanym w 1971 we Francji przez Organizację Kombatantów na Europę odznaczeniem La Croix de Partisan i przez Stowarzyszenie Kombatantów Polskiego Ruchu Oporu we Francji Croix du Mérite; nosi też odznaczenie węgierskie przyznane w 50. rocznicę rewolucji węgierskiej 1956 roku, a także Krzyż Zasługi dla ZHP z Rozetą i Mieczami. W 2005 otrzymał stopień majora, w 2008 podpułkownika, a w 2011 – pułkownika. 16 września 2010 r. za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej odznaczony został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.