Telefony w UM

 

Urząd Miejski w Ryglicach

ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice
E-mail: gmina@ryglice.pl
Centrala: 14 654 10 19, 14 644 36 10
Fax: 14 654 10 54

 

PRZYJMOWANIE STRON


Burmistrz Ryglic przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach 8:00 - 16:00.

 

SEKRETARIAT,
DZIENNIK PODAWCZY
- Pokój nr 6
tel. 14 644 36 10
e-mail: gmina@ryglice.pl
_____________________________________________________________________________________________________________

BURMISTRZ
- Pokój nr 5
_____________________________________________________________________________________________________________

SEKRETARZ
- Pokój nr 4
tel. 14 644 36 12
_____________________________________________________________________________________________________________

KADRY
- Pokój nr 1
tel. 14 644 36 14
_____________________________________________________________________________________________________________

BUDOWNICTWO
BIURO OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ
- Pokój nr 2
tel. 14 644 36 34
_____________________________________________________________________________________________________________

DROGOWNICTWO
INWESTYCJE
- Pokój nr 8
tel. 14 644 36 19 - Inwestycje
tel. 14 644 36 21 - Drogownictwo
drogownictwo@ryglice.pl
_____________________________________________________________________________________________________________

FUNDUSZE UNIJNE
- Pokój nr 9
tel. 14 644 36 16
_____________________________________________________________________________________________________________SEKRETARZ

RADCY PRAWNI
- Pokój nr 11
tel. 14 644 31 50
_____________________________________________________________________________________________________________

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
- Pokój nr 12
tel. 14 644 36 26
_____________________________________________________________________________________________________________
OŚWIATA

- Pokój nr 13
tel. 14 644 36 15
_____________________________________________________________________________________________________________

OCHRONA ŚRODOWISKA
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
SPRAWY WOJSKOWE
OBRONA CYWILNA
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
- Pokój nr 14
tel. 14 644 36 27
_____________________________________________________________________________________________________________

SKARBNIK
KSIĘGOWOŚĆ
- Pokój nr 16

tel. 14 644 31 55 - Skarbnik
tel. 14 644 36 23 - Księgowość
tel. 14 644 36 18 - Księgowość
tel. 14 644 36 28 - Księgowość, Transport 

_____________________________________________________________________________________________________________

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
- Pokój nr 17
tel. 14 644 36 22
_____________________________________________________________________________________________________________

PODATKI
ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
- Pokój nr 18
tel. 14 644 36 17
____________________________________________________________________________________________________________

PROMOCJA

tel. 14 644 36 30
e-mail: promocja@ryglice.pl
_____________________________________________________________________________________________________________
INFORMATYK
- Pokój nr 20
tel. 14 644 36 24
_____________________________________________________________________________________________________________

DZIAŁ KOMUNALNY I ROLNICTWO
Pokój nr 04 i 05
tel. 14 644 36 45
e-mail: komunalny@ryglice.pl
_____________________________________________________________________________________________________________

URZĄD STANU CYWILNEGO,
EWIDENCJA LUDNOŚCI,
DOWODY OSOBISTE

- Pokój nr 06
tel. 14 644 36 30
_____________________________________________________________________________________________________________