Informacje Ogólne

W Szkole Podstawowej w Joninach trwają lekcje tenisa ziemnego w ramach projektu „Sport na start” finansowanego przez Fundację BGK. Jest to świetna okazja dla dzieci, aby mogły rozwijać swoje umiejętności w kierunku ciekawej dyscypliny sportowej. Zajęcia prowadzi profesjonalny trener - Piotr Surowicz. W ramach projektu został zakupiony sprzęt sportowy, aby uczniowie w pełni mogli korzystać z treningów. Dziękuję Pani Dyrektor Annie Marcinek-Pikusie za szerzenie idei zdrowego stylu...
Informacja dla mieszkańców gminy Ryglice
Informacje Ogólne

                                Burmistrz Ryglic informuje (zapobiegawczo), że w przypadku wystąpienia zagrożenia skażeniemradioaktywnym na skutek katastrof nuklearnych bądź uszkodzenia reaktorów jądrowych, osobomw wieku do 60 lat będzie wydawany jodek potasu w Ośrodkach Zdrowia następująco:   Ośrodek Zdrowia w Ryglicach: mieszkańcy Ryglic, Jonin, Bistuszowej, Uniszowej.Ośrodek Zdrowia w Zalasowej:...
Informacje Ogólne

W poniedziałek w Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej - Gmina Ciężkowice uhonorowano najlepszych sołtysów roku 2021. Zwycięzcą w konkursie „Najlepszy Sołtys Powiatu Tarnowskiego 2021” został Pan Mieczysław Tabiś z Gminy Ciężkowice. Burmistrz Ryglic w porozumieniu z Gminnym Kołem Sołtysów działającym przy Stowarzyszeniu Sołtysów Ziemi Tarnowskiej za pracę w roku 2021 nominowali do przedmiotowego konkursu Panią Sołtys Barbarę Mosoń z miejscowości Kowalowa. Wyróżnienie Pani Sołtys...
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich - Dyżur w Ryglicach 19.10.2022
Informacje Ogólne

Informacje Ogólne

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami uzyskania dotacji do wymiany kotłów. Gmina Ryglice pozyskała środki na wymianę starych urządzeń grzewczych na 100 nowych kotłów gazowych .Z uwagi na małe zainteresowanie mieszkańców wprowadzono zmiany w projekcie i obecnie można również starać się o dofinansowanie na kotły zgazowujące drewno. Maksymalna kwota dotacji na jeden budynek może wynieść nawet 14 tys. złotych. Nowy program realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju...
Informacje Ogólne

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami tarnowskimi, które miało na celu zachęcić do inwestowania w Gminie Ryglice. Przedstawiłem im charakterystykę Naszej Gminy, dostępnych nieruchomości pod inwestycje oraz możliwości rozwoju różnego rodzaju działalności gospodarczych. Jeden z przedsiębiorców podjął już współpracę z Gminą Ryglice w zakresie zagospodarowania wolnego czasu naszym mieszkańcom wraz ze strzelnicą sportową. Rozmawialiśmy również o administrowaniu...
Rekrutacja do „Postaw na Przyszłość. Postaw na Siebie”
Informacje Ogólne

Rekrutacja do „Postaw na Przyszłość. Postaw na Siebie” W dniach 3-18 października 2022 odbywa się kolejna tura rekrutacji do projektu „Postaw na Przyszłość. Postaw na Siebie!”, prowadzonego przez firmę Interkadra Sp. z o.o. W projekcie mogą wziąć udział osoby mieszkające lub pracujące na terenie woj. małopolskiego, które spełniają dodatkowo jedno z poniższych kryteriów: osoby zostały zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika (od utraty pracy nie może upłynąć...
Konsultacje społeczne w sprawie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
Informacje Ogólne

Burmistrz Ryglic informuje, iż w dniach 01 października – 30 października 2022 r odbędą się konsultacje społeczne dotyczące zmiany uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Ryglice.Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.) w celu podjęcia uchwał...
Informacje Ogólne

W dniu dzisiejszym podpisałem umowę z Prezesem PDM Dębica Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA Panem Piotrem Jaroszem na wykonanie kolejnych nakładek asfaltowych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W ramach tego zadania wykonamy nakładki asfaltowe: - w Woli Lubeckiej droga na Kurka, - w Lubczy droga na Potempę, - w Lubczy droga na Czecha. Łączny koszt inwestycji to blisko milion złotych. Pan Prezes Piotr Jarosz poinformował, że nakładki asfaltowe zostaną wykonane jeszcze w tym roku....