Inwestycje

Ryglice, 6.06.2014 r.
Inwestycje w ramach PROW zakończone w latach 2010 – 2014:

1. Umowa nr 00068-6930-UM0630582/11 z dnia19.01.2012 r. o przyznanie pomocy na operację pn.: „Modernizacja przestrzeni publicznej wsi Bistuszowa poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości, budowę placu zabaw, parkingu, chodnika i uporządkowanie terenów zielonych”

2. Umowa nr: 00779-6930-UM0640639/11 „Utworzenie ścieżki zdrowia w Ryglicach”

3. Umowa nr 00080-6930-UM0631048/10,IXF/89/FE/11 z dnia 20.06.2011 r. o przyznanie pomocy na operację pn.: „Modernizacja przestrzeni publicznej poprzez renowację podworskiego spichlerza z 1757 r. w Ryglicach w celu dostosowania go do pełnienia funkcji społeczno - kulturalnych”

4.Umowa nr 00226-6922-UM0600045/11 z dnia 29.08.2011 r. o przyznanie pomocy na operację pn.: „Odnowa centrum wsi Joniny poprzez budowę infrastruktury drogowej i boiska sportowego”

5.Umowa nr 00008-6921-UM0600057/09 na operację pn.: „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Zalasowa”

6. Umowa nr 00010-6922-UM0600031/09 na operację pn.: „Modernizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Lubcza poprzez budowę boiska sportowego i bieżni wraz z układem komunikacyjnym

7. Umowa nr 00019-6921-UM0660033/12 z dnia 20 września 2012 r.  na operację pn.: „Budowa targowiska stałego w Ryglicach”