Rehabilitacja

Zalasowa:

Solarz Anna. Gabinet rehabilitacyjny

33-159 Zalasowa; św. Walentego 1

Tel. 14 654 21 89

Kom. 602 605 490