Kierownictwo UM w Ryglicach
Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn

 

Wiceburmistrz

mgr Krzysztof Kukułka

 

Skarbnik Gminy

mgr Agnieszka Maduzia