Zasłużony dla gminy Ryglice

     

Medal przyznawany zarówno mieszkańcom gminy Ryglice jak i osobom spoza gminy za działalność gospodarczą, społeczną, kulturalną, sportową, w tym także za twórczość artystyczną, literacką, naukową oraz inne osiągnięcia wyróżniające gminę bądź przydające jej prestiżu oraz wyraźnej korzyści dla mieszkańców. Medal „Zasłużony dla Gminy Ryglice” jest lokalnym odznaczeniem za szczególne zasługi oddane gminie.


Zobacz Uchwałę w sprawie ustanowienia medalu pamiątkowego „Zasłużony dla Gminy Ryglice”.
…pobierz plik…

 

 


Laureaci:

Rok 2017
Ks. Dr Mirosław Gawron, Jan Hebda

Rok 2016
Tomasz Bień, Bogusława Frączek, Grzegorz Duda, CZASOPISMO INFORMATOR RYGLICKI „W PAŚMIE BRZANKI”

Rok 2014
Mieczysław Początko, Stanisław Dębicki, Zespół Ludowy "W Kuźni u Kowala" i Kapela Ludowa "Zalasowianie".

Rok 2011
Czesław Górski, Alfred Ryznar, Kazimierz Kamień, Jan Ryndak, Maria Lesiak, Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Rok 2010
Józefa Nosal

Rok 2009
Zofia Gawron, Irena Ryba, Maria Warchoł, Ks. Andrzej Mucha, Ks. Henryk Podolski, Ks. Franciszek Tomczyk, Irena Wójcik

Rok 2007
Janina Bień, Ks. Prałat Józef Gawor

 

Więcej informacji:

https://bip.malopolska.pl/umryglice,a,1176100,uchwala-nr-xvii14616-rady-miejskiej-z-dnia-26-lutego-2016r-w-ryglicach-w-sprawie-ustanowienia-medalu.html

 

Maria Warchoł – urodzona 1942 r. w Kowalowej, nauczycielka, która w swoim zawodzie przepracowała 41 lat. Pracę rozpoczęła w województwie wrocławskim w 1959 r. W latach 1969-2000 r. sprawowała funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Joninach. Podczas pełnienia swoich obowiązków wykazała się dużą dbałością o powierzony jej budynek szkoły, niejednokrotnie dokonując jego remontu tzw. systemem gospodarczym, graniczącym z cudem finansowym, wynikającym z doskonałej jej współpracy ze środowiskiem rodziców i nauczycieli. Stosowane przez Panią Marię metody pracy dydaktycznej wytworzyły atmosferę porządku i dyscypliny, co do dnia dzisiejszego przynosi efekty w tej szkole.

Posiadane odznaczenia:
-    Złoty Krzyż Zasługi,
-    Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa,
-    Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego,
-    Nagroda Ministra Edukacji Narodowej Stopnia III, II oraz Nagroda Specjalna,
-    Nagroda Inspektora Oświaty i Wychowania,
-    Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania.


Ks. Andrzej Mucha – ur. w 1939 r. w Wielopolu Skrzyńskim. Święcenia kapłańskie przyjął w 1964 r. W parafii Zalasowa pełnił funkcję proboszcza w latach 1974-1983. W trudnych czasach dla kościoła, gdy władze województwa niechętnie udzielały zgody na rozbudowy i remonty obiektów sakralnych ks. Andrzej dzięki swojemu entuzjazmowi i fachowości w dziedzinie budownictwa, dokonał rozbudowy kościoła w Zalasowej o dwie nawy boczne.

Ks. Franciszek Tomczyk – ur. w 1931 r. w Jamach Wielkich.  Proboszcz Parafii Zalasowa w latach 1986-2001. W czasie pełnienia funkcji włodarza wybudowana została kaplica cmentarna wraz z ogrodzeniem wokół cmentarza, wykonano parking przykościelny oraz powstała statua „Zalasowskiej Pani”, która jest kopią zabytkowej figury Matki Boskiej z wielkiego ołtarza oraz wykonano witraże we wszystkich oknach kościoła. Ks. Andrzej pozostał w pamięci mieszkańców jako dobry gospodarz, a przede wszystkim wspaniały duszpasterz.

Posiadane odznaczenia:
-    Honorowy Kanonik Kapituły Bocheńskiej

Ks. Henryk Podolski – ur. w 1939 r. w Woli Łużańskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w Katedrze Tarnowskiej w 1965 r. W czasie pełnienia funkcji proboszcza Parafii Zalasowa dał się poznać jako dobry gospodarz o niezwykłym wyczuciu estetycznym. Za czasów jego proboszczowania pomalowano dach świątyni, dokończono budowę plebani, wykonano nową elewację świątyni, przeprowadzono gruntowną renowacje ołtarza głównego, wymieniono ogrzewania kościoła.

Irena Wójcik – urodzona w 1933 r. zmarła w 2013 r. wieloletnia nauczycielka i społecznik. Całe swoje życie oddana dla innych i dla swojej „małej ojczyzny”. Nauczała i wychowała całe pokolenia rygliczan, ucząc w Szkole Podstawowej od 1956 do 1991 roku. Swoim wychowankom wpajała uczciwości i rzetelne podejście do życia. Przez wiele lat angażowała się również w życie społeczne Ryglic. Pełniła funkcje redaktora naczelnego lokalnej gazety „Pasmo Brzanki”. Do ostatnich dni swojego życia tworzyła artykuły poruszające sprawy, które nurtowały społeczność lokalną oraz wypowiadała się w nich wyraziście w kwestiach związanych z etyką i kulturą społeczną.

Posiadane odznaczenia:
-    Złoty Krzyż Zasługi dla ZNP,
-    Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania.

Józefa Nosal – ur. 1933 r. w Jodłówce Wałki. Nauczycielka historii i dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowalowej. Funkcję tę pełniła w latach 1953 – 1987. Dzięki doskonałej współpracy ze środowiskiem rodziców oraz nauczycieli wykazała się jako bardzo dobry administrator budynku. Potrafiła zorganizować lokalne społeczeństwo w taki sposób, aby poprzez wzajemną współpracę możliwa była skuteczna realizacja celów zarówno szkolnych jak i społecznych. Sama chętnie służyła pomocą młodym nauczycielom w zakresie adaptacji do zawodu.

Posiadane odznaczenia:
-    Złoty Krzyż Zasługi,
-    Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
-    Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania.

Alfred Ryznar – urodzony w 1924 r. zmarł w 2014 r. W latach 1947 – 1972 pełnił funkcję naczelnika OSP Ryglice. W znaczący sposób przyczynił się do rozwoju jednostki. Z jego inicjatywy wyposażono OSP Ryglice w pierwszy samochód pożarniczy oraz przy szczególnym jego zaangażowaniu wybudowano budynek remizy. Pełnił również funkcję Komendanta Okręgu. Wówczas z jego inicjatywy powołano i założono Ochotniczą Straż Pożarną w Joninach. Przez dwie kadencje był radnym Gminy Ryglice.

Posiadane odznaczenia:
-    Brązowy, Srebrny i Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa

Czesław Górski – ur. w 1926 r. w Lubczy. Zmarł w 2015r. Wieloletni nauczyciel i pedagog. Po przejściu na emeryturę mocno zaangażował się w pracę samorządową zarówno wsi Lubcza jak i całej Gminy Ryglice oraz Powiatu Tarnowskiego. Wieloletni sołtys wsi Lubcza. Radny Gminy Ryglice w latach 1990- 2010.

Posiadane odznaczenia:
-    Brązowy Medal za Zasługi dla Miasta Kłodzka,
-    Nagrody Ministra Edukacji I i II stopnia.

Jan Ryndak – urodzony w 1926 r. zmarł w 2013 r. Założyciel i członek Zarządu Spółdzielni „Drzewiarz” w Ryglicach. Spółdzielnia ta dała miejsce pracy dla wielu setek mieszkańców z terenu gminy Ryglice. Pan Ryndak angażował się również w działalność społeczną. Był strażakiem ochotnikiem i członkiem komitetu budowy remizy OSP w Ryglicach. Był również członkiem Zarządu OSP w latach 1968-1986 pełniąc funkcję gospodarza remizy.

Posiadane odznaczenia:
-    Brązowy, Srebrny i Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa,
-    Srebrny Krzyż Zasługi.

Kazimierz Kamień – ur. w 1923 r. w Uniszowej. Jeden z założycieli Spółdzielni „Drzewiarz” w Ryglicach. Powstanie tego przedsiębiorstwa w znaczący sposób wpłynęło na rozwój gminy Ryglice i dało miejsce pracy wielu jej mieszkańcom. Wzorem tej Spółdzielni wielu mieszkańców założyło własne działalności gospodarcze i wykonują wyroby z drewna do dnia dzisiejszego. Pan Kamień w latach 1963-1992 pełnił funkcję Wiceprezesa Spółdzielni do spraw zbytu, a w latach 1992-1995 był jej Prezesem.

Posiadane odznaczenia:
-    Złoty Krzyż Zasługi,
-    Medal Zasłużony dla Cepelii.

Maria Lesiak – ur. w 1949 r. w Nienadowej. Przepracowała w samorządzie 36 lat. W latach 1985-2005 pełniła funkcję Sekretarza Gminy Ryglice. Lata jej pracy przypadały na trudne czasy przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. Czynnie oraz z zaangażowaniem uczestniczyła we wcielaniu nowych norm i reguł, które były następstwem upadku i załamania systemu po 1989 r.  Podczas swojej wieloletniej pracy Pani Maria przyczyniła się do rozwoju gminy oraz jej promocji na zewnątrz.

Posiadane odznaczenia:
-    Zasłużony Pracownik Rolnictwa

Starostwo Powiatowe w Tarnowie – Rada Miejska w Ryglicach postanowiła o przyznaniu medalu „Zasłużony dla Gminy Ryglice” Starostwu Powiatowemu w Tarnowie, jako podziękowanie za owocną współpracę oraz wsparcie inwestycji budowy i modernizacji dróg i chodników na terenie gminy Ryglice. Realizacja takich zadań pozytywnie wpływa na rozwój Gminy oraz zwiększa bezpieczeństwo naszych mieszkańców.

Mieczysław Początko – ur. w 1935 r. w Starej Jastrząbce. Wieloletni nauczyciel i społecznik. W swoim zawodzie przepracował 42 lata. Ambitny, pracowity, systematyczny, dbający o to aby uczniowie osiągali jak najlepsze wyniki. Lubiany przez uczniów pomimo surowych wymagań jakiem im stawiał. Był radnym Gromadzkiej Rady Narodowej Gminy Ryglice.

 

Posiadane odznaczenia:

- Brązowy Krzyż Zasługi

 

 

Stanisław Dębicki – ur. w 1951 r. w Ryglicach. To społecznik mocno zaangażowany zarówno w rozwój wsi Zalasowa jak i całej gminy. Radny Gminy Ryglice, przewodniczący Rady w latach 1986-1990, przewodniczący komisji stałych w latach 1990-1998. Przez cztery kadencje był ławnikiem Sadu Okręgowego w Tarnowie. Przewodniczący Komitetu ds. telefonizacji wsi Zalasowa oraz ds. budowy Ośrodka Zdrowie w Zalasowej, członek OSP Zalasowa.

 

Posiadane odznaczenia:

- Brązowy medal „Zasłużony dla pożarnictwa”,

- Medal „Zasłużony dla Kółek Rolniczych”.

 

Zespół ludowy „W kuźni u kowala” – to zespół, który działa od 1986 r., posiada liczne nagrody, odznaczenia i wyróżnienia. Zespół nieustannie promuje wartości kulturowe naszego regionu, podtrzymuje tradycje ludowe w postaci rękodzieła ludowego, pielęgnuje rodzinny, tradycyjny folklor muzyczny i słowny.

 

Posiadane odznaczenia:

- Odznaka Honorowa „Zasłużony dla kultury polskiej” dla członków zespołu: Stanisława Siemek, Anny Myszkowskiej, Heleny Poznańskiej,

- „Grosz ziemi Tarnowskiej”

 

Kapela ludowa „Zalasowianie” – zespół powstał w 2001 r.. Kapla rozwija  tradycyjne przyśpiewki, melodie, kompozycje ludowe. Bierze udział w wielu imprezach naszego regionu. Wyjeżdża na konkursy, przeglądy, zdobywając na nich wysokie miejsca oraz wyróżnienia.


Ks. Dr Mirosław Gawron urodził się w 1965 r. na terenie obecnej gminy Ryglice. W 1993 r. uzyskał tytuł magistra teologii na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Poznaniu, a w 1999 r. obronił rozprawę doktorską na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. W polu jego zainteresowań badawczych znajdują się problemy przemian tożsamości lokalnej naszej Gminy. Opracował do 2015r. około 30 publikacji książkowych. Spośród nich na szczególną uwagę zasługują te, które dotyczą miejsca pochodzenia Ks. Gawrona, tj. Zalasowej, w tym m.in.: Zalasowa. Dzieje parafii pw. Św. Jana Ewangelisty, Karty z dziejów kulturowych wsi Zalasowa, oraz opisujące wielowiekowe rody zalasowskie m.in.: Galasów, Wojtowiczów, Gawronów. A także te które dotyczą Gminy Ryglice, w tym choćby: dwutomowe wydanie historii Ryglic. W swojej pracy zajmował się także zagadnieniami tożsamości Pomorza. W poznaniu naukowym przywiązuje wagę do ukazania roli jednostki oraz rodziny w kształtowaniu obrazu życia społeczno - politycznego, a przed wszystkim religijności.

Jan Hebda urodził się 2 lutego 1945r. w Zalasowej. W 1968r. ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 1992r. obronił tam prace doktorską. Zawodowo związał się ze szkolnictwem. Pracował w szkole podstawowej w Nowym Brzegu, IV Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie, Wydziale Oświaty i Wychowania Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tarnowie, Kuratorium Oświaty i Wychowania w Tarnowie, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. W latach 1994 - 1998 pełnił funkcje kuratora oświaty. W 2014r. przeszedł na emeryturę. Poza pracą zawodową aktywnie udzielał się w strukturach ruchu ludowego, pogłębiając zarazem badania nad regionalnymi dziejami wsi. Napisał m.in. monografie Zalasowej i tamtejszego Kółka Rolniczego, a ostatnio „Z wójtem i sołtysem prze wieki” dzieje wsi z perspektywy rozwoju instytucji prowadzący przez wójta i sołtysa. Uczestniczył w wielu konferencjach naukowych, a wygłaszane na nich referaty w większości ukazywały się drukiem

 

Tomasz Bień, urodził się 07 września 1970 r. w Tarnowie, wykształcenie wyższe, emerytowany Komendant Policji w Tuchowie. Podinspektor Tomasz Bień, jako Komendant Policji w Ryglicach oraz w Tuchowie, pełnił wieloletnią służbę na rzecz bezpieczeństwa, ładu i spokoju mieszkańców Gminy Ryglice. Czynnie włączał się w różnego typu inicjatywy prospołeczne, które związane były z podnoszeniem świadomości zagrożeń komunikacyjnych, mienia i bezpieczeństwa osobistego (m.in. brał udział w opracowywaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ryglice na lata 2016-2025). Jego zaangażowanie jest doceniane zarówno przez instytucje gminne jak i przez samych mieszkańców gminy. Przebieg służby:
-    1.12.1991 r. - przyjęty do służby przygotowawczej - aplikant KRP Tarnów,
-    01.08.1992 r. - policjant I Kompanii BPPiP KRP Tarnów 01.04.1994 r. - dzielnicowy II Referatu Dzielnicowych Wydziału Prewencji KRP Tarnów,
-    01.07.1997 r. - starszy asystent Sekcji I (kryminalnej) Wydziału Kryminalnego Komisariatu I Policji w Tanowie,
-    01.10.1997 r. - p.o. komendanta KP Ryglice,
-    01.02.1998 r. - komendant KP Ryglice,
-    16.07.1999 r. - komendanta KP w Tuchowie,
-    01.05.2000 r. - przeniesiony do dyspozycji Komendanta KMP w Tarnowie,
-    16.05.2000 r. - komendant KP w Tuchowie,
-    15.01.2016 r.  - ostatni dzień w Policji.
-    06.01.1994 r. - ukończył szkolenie podoficerskie SP Słupsk
-    16.09.2011 r. - ukończył Wyższą Szkołę Policyjną w Szczytnie.

Bogusława Frączek, urodzona 14 marca 1969 r. w Tuchowie, wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym CQP Educateur de Vie Scolaire / Edukator od spraw wychowawczych. Pani Bogusława Frączek z domu Pikusa od wielu lat mieszka we Francji. Dzięki zaangażowaniu pani Bogusławy, gimnazjum w Ryglicach od 2010 roku prowadzi współpracę szkół i wymianę uczniów polskich i francuskich, co jest doskonałą formą rozwoju młodzieży gimnazjalnej: podróżują i poznają Europę, nawiązują znajomości i przyjaźnie, doskonalą język angielski oraz, co najważniejsze promują swoje „małe ojczyzny”. Po latach współpracy widoczne są efekty: do 2016 r. odbyły się 4 wymiany, przyjaźnie są trwałe i kontynuowane już indywidualnie przez absolwentów szkoły. Ryglicka młodzież odwiedza w Paryżu i przyjmuje w Ryglicach młodzież francuską, całe rodziny francuskie już kilkakrotnie odwiedziły Ryglice, spędzając tutaj letnie urlopy. Pani Bogusława Frączek znacznie przyczyniła się do promowania i tworzenia pozytywnego wizerunku Ryglic.

Grzegorz Duda, urodził się 8 maja 1977 r.  w Tarnowie, wykształcenie wyższe (ukończone z wyróżnieniem studia na Politechnice Krakowskiej). Posiadane odznaczenia: Brązowa Odznaka Honorowa Polskiego Związku Motorowego, Srebrna Odznaka Honorowa Polskiego Związku Motorowego

Pierwszy raz usiadł za kierownicą samochodu, gdy miał sześć lat. W ósmej klasie szkoły podstawowej kupił swoje pierwsze auto. Był nim bardzo zniszczony, przerdzewiały, z sypiącym się silnikiem Ford Capri. Kosztem wielu wyrzeczeń i nieprzespanych nocy odremontował go tak, że po kilku miesiącach samochód wyglądał lepiej niż nowy.
Ściganie zaczynał Volkswagenem Scirocco, którym już w pierwszym roku startów, wygrał siedem eliminacji rajdów amatorów (tzw. KJS), stając się rewelacją zawodów. Początkowo startował w rajdach, by od kilku lat skoncentrować się przede wszystkim na wyścigach górskich. - To stosunkowo młoda, ale dynamicznie rozwijająca się dyscyplina motorowa. W przeciwieństwie do rajdów jeżdżę w samochodzie sam, bez pilota, a wyznaczone odcinki trasy muszą prowadzić pod górę - opowiada.

Przez jedenaście lat z powodzeniem startował w mistrzostwach Polski, zdobywając pod rząd kilkanaście tytułów mistrzowskich. Od dwóch, jako jedyny Polak, rywalizuje z najlepszymi kierowcami na trasach europejskich, m.in. w kraju byłej Jugosławii, Czechach, Austrii i we Włoszech, Niemczech, Belgi itd.
Grzegorz Duda - reprezentant Polski należący do Kadry Narodowej, stworzył zespół „RACE NATIONAL TEAM POLAND”, aby reprezentować i promować Polskę oraz polski motor- sport na arenie międzynarodowej, większość członków zespołu zostało powołanych do Kadry Narodowej. Przez trzy lata przecierał drogi na wyścigach międzynarodowych, poznawał trasy, ludzi działających w motosporcie i panujące tam zwyczaje. Chce swoje doświadczenie przekazywać innym zawodnikom, ludziom z pasją kochających motosport i „barwy biało czerwone”, chciałby aby zespół gromadził ludzi, którzy spowodują, że Polska będzie w wyścigach zagranicznych istotnym graczem.

OSIĄGNIĘCIA
Mistrz Polski Rajdowego Pucharu Polskiego Związku Motorowego Grupy N w roku 2000
Wicemistrz Polski Rajdowego Pucharu Polskiego Związku Motorowego Klasyfikacji Generalnej w roku 2000
Wicemistrz Polski Klasyfikacji Generalnej Grupy N w Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski w roku 2001
Mistrz Polski Klasyfikacji Generalnej Grupy N w Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski w roku 2002
Mistrz Klasyfikacji Generalnej Grupy A w Górskich Samochodowych Mistrzostwach EUROPY CENTRALNEJ w roku 2003
Wicemistrz Klasyfikacji Generalnej w Górskich Samochodowych Mistrzostwach w roku 2004
Wicemistrz Polski Klasyfikacji Generalnej Grupy N w Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski w roku 2004
Wicemistrz Polski Klasyfikacji Generalnej Grupy A w Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski w roku 2005
II Wicemistrz Polski Klasyfikacji Generalnej w Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski w roku 2005
Wicemistrz Polski Klasyfikacji Generalnej Grupy A w Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski w roku 2006
Mistrz Polski Klasyfikacji Generalnej Grupy A w Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski w roku 2007
Mistrz Polski Klasyfikacji Generalnej Grupy A w Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski w roku 2008
Mistrz Polski Klasyfikacji Generalnej Grupy A w Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski w roku 2009
Mistrz Polski Klasyfikacji Generalnej Grupy A w Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski w roku 2010
Mistrz Europy (CEZ) Grupy A w Górskich Samochodowych Mistrzostwach EUROPY w roku 2011
Wicemistrz Europy (CEZ) Klasyfikacji Generalnej w Górskich Samochodowych Mistrzostwach EUROPY w roku 2012
Mistrz Europy Grupy A „FIA HILL CLIMB EUROPEAN ZONĘ CHAMPIONSHIPS 2013”
Mistrz Europy Klasyfikacji Generalnej samochodów turystycznych „FIA HILLCLIMB EUROPEAN ZONĘ CHAMPIONSHIPS 2013”
Mistrz Europy Grupy A „FIA HILLCLIMB EUROPEAN ZONĘ CHAMPIONSHIPS 2015”
Zdobywca Międzynarodowego Pucharu „FIA International HILL Climb CUP 2015” w klasyfikacji Generalnej Grupy A
Zdobywca II miejsca Międzynarodowego Pucharu „FIA International 2015” w klasyfikacji Generalnej Production Car

CZASOPISMO INFORMATOR RYGLICKI „W PAŚMIE BRZANKI”
Pierwsze wydanie gazety lokalnej nastąpiło w 1991 roku.
Informator Ryglicki „W Paśmie Brzanki” towarzyszy odrodzonemu samorządowi Gminy Ryglice 1991 r. Prasa lokalna towarzyszyła w jego przemianach i odegrała niebagatelną rolę. Była świadkiem organizowania się struktur samorządowych, modernizowania infrastruktury i budowania społeczeństwa obywatelskiego. Ponadto stała się narzędziem promocji najaktywniejszych instytucji czy mieszkańców naszej Gminy, którzy otrzymali liczne nagrody i wyróżnienia. Gazeta ta, to swoista kronika naszej Gminy, gdzie mieszkańcy stali się świadomymi uczestnikami życia publicznego. Na przestrzeni tych 25 lat wiele osób zaangażowało się w jej tworzenie przyczyniając się do integracji naszych mieszkańców. Poza tym, sama gazeta przechodziła ewolucję treści, estetyki czy ilości zdjęć, jakie są zamieszczane na jej łamach.