Szlaki turystyczne


6. Szlak żółty - symbol B13/67
długość 39 km, przebieg: Siedliska k. Tuchowa, stacja PKP - Nosalowa (365 m n.p.m.) - Jodłówka Tuchowska - Polana Morgi (453 m n.p.m.) - Brzanka, Bacówka - Ostry Kamień (530 m n.p.m.) - Gilowa Góra (506 m n.p.m.) - Wisowa (409 m n.p.m.) - Rysowany Kamień (427 m n.p.m.) - Mały Liwocz (483 m n.p.m.) - Liwocz (562 m n.p.m.) - Ujazd, przystanek MPK - Kołaczyce, rynek.

NA SZLAKU: Siedliska to jedna z najstarszych wsi, założona w XIV w. przez opactwo tynieckie. Nosalowa jest grzbietem pomiędzy dolinami potoków Rzepiennik i Rostówka. Polana Morgi i stanowi zachodnią odnogę Pasma Brzanki opadającą ku dolinie Białej, nad wieś Lubaszową, z Polany ładne widoki na Pogórze Ciężkowickie i Beskid Niski. Brzanka to wybitna i jedna z wyższych kulminacji na Pogórzu Ciężkowickim, na wschód od jej szczytu znajduje się bacówka; podszczytowe partie Brzanki odznaczają się wybitnymi walorami krajoznawczymi. Ostry Kamień to mało wyróżniający się szczyt na wschód od Brzanki (nazywany też przez miejscowych - Pasia) - na wierzchołku znajduje się zespół skałek piaskowcowych. Gilowa Góra to zalesiona kulminacja we wschodniej części Pasma Brzanki, pod jej szczytem partyzanci Armii Krajowej w udanej zasadzce na hitlerowskie ciężarówki (1944r.) zdobyli duże ilości broni i amunicji. Wisowa to pokryty pasami lasu i pól szczyt (także wieś) na grzbiecie pomiędzy Gilową Górą a Rysowanym Kamieniem. Rysowany kamień - zalesiony szczyt na północny zachód od Liwocza, w części przygrzbietowej znajdują się okazy skałek piaskowca ciężkowickiego, największy okaz obejrzeć można w pobliżu szczytu, podobno zachowały się na nim ślady niedźwiedzich pazurów. Liwocz - wybitny szczyt we wschodniej części Pogórza Ciężkowickiego, całkowicie zalesiony, wraz z Małym Liwoczem kończy od wschodu najdłuższe pasmo na Pogórzu Ciężkowickim. W Kołaczycach można zwiedzić kościół św. Anny - neogotycka, jednonawowa świątynia wzniesiona w kształcie krzyża, zwieńczona 51-metrową wieżą, na której umieszczono herb opactwa tynieckiego i jednocześnie Kołaczyc, wewnątrz najciekawsza jest kamienna kropielnica i chrzcielnica z czarnego marmuru.


22. Szlak niebieski - symbol B13/31
długość 8 km, przebieg: Ryglice - Górna Galia - Ostry Kamień (zw. Pasia, 530 m n.p.m.), na szczycie malownicze skały, będące pomnikiem przyrody.


NA SZLAKU: Ryglice to dawne miasteczko, obecnie wieś datowana już w 1301r., warto zobaczyć kościół parafialny p.w. św. Katarzyny - zbudowany w latach 1930-1940, neogotycki, murowany z cegły, trójnawowy z transeptem i wieżą od zachodu, o bogatym wystroju architektonicznym, wyposażenie wnętrza z XVI-XIX w.: chrzcielnica kamienna, gotycko-renesansowa z 1554 r., barokowy obraz Ukrzyżowanie w typie Rubensa. Zabytkowy jest też pałac z 1656r., barokowy, murowany, piętrowy, częściowo podpiwniczony, na planie litery L, z balkonem na frontonie, wspartym na czterech kolumnach, nad którym znajduje się szczyt w postaci trzech półkolistych tympanonów z herbem Ankwiczów pośrodku, od zach. posiada kolumnowy portyk głównego wejścia; obok znajduje się założenie ogrodowo-parkowe, od południa ogród, pierwotnie o charakterze ogrodu typu francuskiego o geometrycznej kompozycji z ok. połowy XVIII, przekształcony z tarasowego założenia włoskiego, z pozostałych stron niewielki park o charakterze krajobrazowym ze starodrzewem. Na szlaku, w przysiółku Galia Górna warto zwrócić uwagę na figurę Matki Bożej z 1953r. oraz na krzyż z podobizną Jana Pawła II i Matki Bożej. Ostry Kamień - patrz opis do szlaku żółtego B13/67.