Spichlerz z 1757 roku

Spichlerz dworski w Ryglicach datowany na rok 1757 jest najstarszym tego typu obiektem w regionie. Budynek spichlerza wpisywał się w zespół dworsko – parkowy, którego właścicielem w tamtych czasach był hrabia Walenty Ankwicz. Spichlerz stanowił zaplecze gospodarcze pałacu murowanego a w obrębie zespołu znajdowała się również obora folwarczana z końca XVII w. oraz dwa stawy rybne. Bryła budynku wykonana była z drewna, konstrukcji zrębowej, z murowaną ścianą szczytową od strony południowej, jednokondygnacyjna i niepodpiwniczona

z niezagospodarowanym poddaszem. Niewątpliwie największą dziś wartość historyczną obiektu oprócz ścian budynku stanowi obramowanie otworu drzwiowego, znajdujące się w północnej części elewacji frontowej, na którym widnieje napis o następującej treści „DIE 21 MAJI ANNO DOMINI 1756”. W roku 1978 spichlerz został wpisany do rejestru zabytków pod numerem rejestru A-161. Po około 20 latach przekazano go na własność Gminie Ryglice. Ze względu na bardzo zły stan techniczny budynku, podjęto próby ratowania tego zabytku. W roku 2010 Urząd Miejski w Ryglicach przygotował projekt renowacji i rekompozycji spichlerza, dzięki któremu otrzymano sporą dotacją z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków PROW w ramach programu Leader.
 
Po renowacji spichlerz to okazała, piętrowa budowla z dachem krytym gontem. Na dzień dzisiejszy bryła budynku odzwierciedla wygląd spichlerza z zachowanej fotografii z 1915 r. Odtworzono w nim m.in. balkon i pomieszczenia na strychu. Spichlerz ma tętnić życiem. W obiekcie utworzono izbę regionalną, pokój mieszczański oraz salę wystawienniczą, gdzie będą się odbywać cykliczne spotkania i żywe lekcje historii.Zachęcamy do rezerwacji terminów zwiedzania spichlerza osobiście
w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ryglicach p. 4 lub telefonicznie pod nr telefonu 14 644 36 35 lub w Wydziale Promocji Urzędu Miejskiego w Ryglicach p.9 lub pod nr telefonu 14 644 36 25  Spichlerz znajduje się 500 metrów od Rynku w Ryglicach (ok. 5 min pieszo lub 1 min samochodem) obok Szkoły Podstawowej i Gimnazjum (ul. Tarnowska 29)Google Maps
https://www.facebook.com/spichlerz.ryglice

Etapy renowacji….
Funkcjonalność i poziom wykorzystania projektu po jego zakończeniu….

 

 


NAGRODY


przejdź do galerii
przejdź do galerii